Τρίτη, 13 Μαρτίου 2012

Ε, ὄχι δέν εἴμαστε ὅλοι Ἕλληνες
Σκιάχτηκαν οἱ Εὐρωπαῖοι καί οἱ κάτοικοι ὁλοκλήρου τοῦ πλανήτου ἀπό τόν τρόπο πού μᾶς ἀντιμετωπίζουν οἱ ἰσχυροί τῆς γῆς.

Σκιάχτηκαν καί ἦρθαν γιά συμπαράστασι ἤ μήπως περιμένουν ὅτι θά πάθουν τά ἴδια κι αὐτοί; 
Δέν θέλουμε τήν συμπαράσασί σας, Ἀφῆστε τά κροκοδείλια δάκρυα. Ἐμεῖς πἀντοτε μόνοι μας διεκπεραιώνουμε τίς ὑποθέσεις μας.Οἱ ἡγέτες σας μόνον κλείνουν τήν αὐλαία καί βάζουν, στό τέλος, τήν ὑπογραφή τους, ὅταν δέν μποροῦν πλέον νά κάνουν ἀλλοιῶς, γιά νά τοποθετοῦν τούς γλείφτες τους, τίς μαριονέττες τους στήν ἐξουσία γιά νά μποροῦν νά μᾶς ἐλέγχουν.

Εὐχαριστοῦμε ἀλλά δέν θά πάρουμε. Δέν μᾶς ἀρέσει ἡ παγκοσμιοποίησις οὔτε ὁ διεθνισμός. Αὐτά μᾶς ἔφεραν μέχρι ἐδῶ. Οἱ ἰδέες σας καί αὐτοί πού τίς πρεσβεύουν ἤδη καί στήν χώρα μας. Κάτι Λα(λά)κηδες, κάτι Χάρρυ Κλύνν…Ὅλοι οἱ ὑποστηρικτές τῆς «ἀριστερᾶς» ἰδεολογίας πού προσπαθοῦν νά καπελλώσουν καί νά συμπαρασύρουν τούς Ἕλληνες σέ «μία ἀπό τά ἴδια». Δημοκρατία καί ἰσότητα πρός τά κάτω.

Ἄν δέν καταστραφοῦμε, τελείως, δέν πρόκειται νά ἀλλάξουμε μυαλά γιά νά ἀπομονώσουμε  διά παντός ὅλους αὐτούς πού ἔχετε μολύνει μέ τίς ἀηδίες σας. Ἕλληνες εἴμαστε μόνον ἐμεῖς καί ἐσεῖς ὅσο κι ἄν προσπαθήσετε δέν πρόκειται νά μᾶς φτάσετε. 
Γιατί Ἕλληνας γεννιέσαι, δέν γίνεσαι.
Ἀφῆστε ἥσυχη τήν Ἑλλάδα νά ξαναγίνῃ αὐτή πού ἦταν. Νά δημιουργήσῃ πολιτισμό καί νά μπορέσετε νά πάρετε κι ἐσεῖς. Ὅσο συρρικνώνεται ἡ Ἑλλάδα χάνει ἡ ἀνθρωπότης. Πιστεύω, τώρα νά τό ἔχετε καταλάβει. 
Ὁ δικός σας ὁ «πολιτισμός» τῆς παγκοσμιοποιήσεως, τοῦ διεθνισμοῦ, τοῦ χρήματος, τῶν τραπεζῶν καί τῶν ἀγορῶν κατέστρεψε ὅλη τήν οἰκουμένη.

Ἀπεναντίας, ὁ δικός μας πολιτισμός σᾶς ἄνοιξε τά μάτια, σᾶς ἔκανε, κάποτε ἀνθρώπους. 

Δέν θέλουμε νά μᾶς λυποῦνται. Θέλουμε νά μᾶς σέβονται καί νά μᾶς δίνουν αὐτά πού δικαιούμεθα. 

Μᾶς χρωστᾶτε δέν σᾶς χρωστᾶμε. 

Α, καί κάτι ἄλλο. Ὅτι κάνουμε, θά τό κάνουμε μόνοι μας καί μόνον γιά μᾶς αὐτήν τήν φορά. 

Μή φοβᾶστε. Ἐμεῖς θά «καθαρίσουμε», ἀναγκαστικά, καί γιά σᾶς, ὅπως κάνουμε πάντα, γιατί ἐμεῖς εἴμαστε Ἕλληνες καί ἐμεῖς μόνο ξέρουμε τί πρέπει νά κάνουμε. 

Σέ τούτη τήν γωνιά τῆς γῆς πού λέγεται Ἑλλάδα γεννήθηκε ἡ ἀνθρωπότης, γεννήθηκε ὁ πολιτισμός, γεννήθηκε ἡ ἐλευθερία καί σέ τούτη τήν γωνιά τῆς γῆς θά ξαναγεννηθοῦν. Δεν υπάρχουν σχόλια:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...