Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2012

Είμαστε εις το «εμείς» κι’ όχι εις το «εγώ»