Ο νέος κανονισμός παροχών του ΕΟΠΥΥ περιλαμβάνει ουκ ολίγες μειώσεις σε διαγνωστικές και εργαστηριακές εξετάσεις. Οι αρμόδιοι επιχειρούν έτσι να περιστείλουν τις δαπάνες, κάνοντας όμως τους ασθενείς να πληρώνουν φυσικά παραπάνω από την τσέπη τους.