Δευτέρα, 25 Μαρτίου 2013

Τὶς σημαῖες τῆς Ἐλευθερίας νὰ σηκώνουμε ψηλά…Τὶς σημαῖες τῆς Ἐλευθερίας νὰ σηκώνουμε ψηλά...
 Ναί, πολὺ ὑψηλά!

Οἱ σημαῖες μας, αὐτὲς ποὺ μᾶς ἐνώνουν, ποὺ ἀφοροῦν σὲ ὅλους τοὺς Ἕλληνες, ποὺ ὑπῆρξαν, ὑπάχουν καὶ θὰ ὑπάρχουν ὡς μοναδικὰ σύμβολα, μόνον ὑψηλὰ μποροῦν νὰ κυματίζουν…

Πολὺ ὑψηλά!

Πάντα νὰ κυματίζουν…

Ὅπως μᾶς πρέπει…

Τὶς σημαῖες δὲν τὶς ὑποστέλλουμε παρὰ μόνον τὴν νύκτα καὶ μόνον κατ’  ἐπιλογήν! 

Ἰδίως στὶς ἐποχὲς ποὺ διαβιοῦμε ὅμως, ἰδίως τώρα ἀπαιτεῖται νὰ παραμένουν πάντα στὸ ἱστίο τους καὶ νὰ κυματίζουν… Νὰ μᾶς θυμίζουν κάθε στιγμὴ τὸ χρέος μας…

Αὐτὲς οἱ σημαῖες ποὺ ἀπὸ τὸ αἷμα ποὺ ποτίστηκαν, δὲν εἶναι πλέον γαλανόλευκες ἀλλὰ κατακόκκινες…

Ἀπὸ τὴν φωτιὰ ποὺ ἐκφράζουν δὲν συμβολίζουν τὴν θάλασσα καὶ τὸ ἀπέραντο γαλάζιο ἀλλὰ τὶς καρδιές μας τὶς μαχόμενες!!!

Δὲν ἔχουμε δικαίωμα πλέον νὰ τὶς φυλακίζουμε στὰ ντουλάπια μας καὶ στὰ συρτάρια μας…  Οἱ σημαῖες μας… Οἱ σημαῖες ποὺ μᾶς ἐνώνουν… 

Τις σημαίες της ελευθερίας θα σηκώσουμε ψηλά ακόμα κι αν είναι η τελευταία μας πράξη σε τούτο τον προσκυνημένο κόσμο…

Στέφανος Μυτιληναῖος

Οἱ σημαῖες τῆς ἐλευθερίας μας πρέπει νὰ παραμένουν μονίμως ὑψηλά!!! Δὲν τὶς ὑποστέλλουμε παρὰ μόνον τὴν νύκτα… Τότε, ὅταν κουρασμένοι μαχητές, ἀπὸ τὸν κάματο τῆς Νίκης, θὰ ἔχουμε τὸ δικαίωμα νὰ πάρουμε ἀνάσα.

Φιλονόη.

φωτογραφία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...